Total Oxidant Status (TOS) Kiti


TOS Kiti (Relassay)

EREL'S METHOD

A new automated colorimetric method for measuring total oxidant status

Clin Biochem. 2005 Dec;38(12):1103-11. Epub 2005 Oct 7


• Dünyada ilk ve tek ayraçları, standartları ve iki seviye kontrolleri tamamen likit kit
• Kullanıma hazır
• Kolorimetrik
• Herhangi bir biyokimya otoanalizöründe tam otomatik olarak veya spektrofotometre ve eliza okuyucuda çalışır.
• Kısa sürede ölçüm
• En uzun ömürlü ve en dayanıklı ayraç ve standartlar
• Serum, heparinli plazma, plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükürük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışılabilirler
• Doku örneklerinde çalışılabilirler
• Bitki ve gıda ekstraktlarında çalışılabilirler
• Hücre lizatları ve mediumlarında çalışır.
• Düşük %CV, yüksek doğrusallık
• Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı