Total Antioxidant Status (TAS) Kiti


TAS Kiti (Relassay)

EREL'S METHOD

A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radical cation

Clin Biochem. 2004 Apr;37(4):277-85


• Dünyada ilk ve tek ayraçları, standartları ve iki seviye kontrolleri tamamen likit kit
• Toplam antioksidan kapasite direk ölçüm kiti
• Kullanıma hazır
• Kolorimetrik
• Herhangi bir biyokimya otoanalizöründe tam otomatik olarak veya spektrofotometre ve eliza okuyucuda çalışır.
• Kısa sürede ölçüm
• En uzun ömürlü ve en dayanıklı ayraç ve standartlar
• Serum, heparinli plazma, plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükürük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışılabilirler
• Doku örneklerinde, hücre lizatlarında ve hücre mediumlarında çalışabilirler.
• Bitki ve gıda ekstraktlarında çalışılabilirler
• Yağlarda çalışılabilirler. (ayrıca solüsyon istenmelidir)
• Düşük %CV, yüksek doğrusallık
• Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlıdır.