Hizmet Verdiğimiz Biyokimya Testleri

Hizmet Verdiğimiz Biyokimya Testleri

Sıra Ürün Numune Tipi Miktar Yöntem
1 Total Antioxidant Status (TAS) Serum, Heparinli plazma, Semen, Tükürük, İdrar, Hücre lizatları&mediumları, 0.2ml Fotometri
    Doku homojenizatları, meyve suları, bitki ekstrakları, yağlar  
2 Total Oxidant Status (TOS) Serum, Heparinli plazma, Semen, Tükürük, İdrar, Hücre 0.2ml Fotometri
     lizatları&mediumları, Doku homojenizatları,bitki ekstrakları 0.2ml Fotometri
3 Paraoxonase Enzim Aktivite Serum, Heparinli plazma, Semen, Doku homojenizatları 0.2ml Fotometri
4 Arylesterase Serum, Heparinli plazma, Semen, Doku homojenizatları, Göz yaşı 0.2ml Fotometri
5 Total Thiol Serum, Hücre mediumları 0.2ml Fotometri
6 Native Thiol Serum, Hücre Mediumları 0.2ml Fotometri
7 Ischemia Modified Albumin (IMA) Serum 0.2ml Fotometri
8 Ceruloplasmin Serum 0.2ml Fotometri
9 Catalase Serum 0.2ml Fotometri
10 Super Oxide Dismutase (SOD) Serum, Doku homojenizat 0.3ml Fotometri
11 Myeloperoxidase (MPO) Serum, Doku homojenizat 0.2ml Fotometri
12 Malondialdehyde (MDA) Serum, Doku homojenizat 0.2ml Fotometri
13 Çinko (ZN) Serum, Heparinli plazma, idrar 0.3ml Fotometri
14 Bakır (CU) Serum, Heparinli plazma,idrar 0.3ml Fotometri
15 Demir (Fe) Serum, Heparinli plazma 0.3ml Fotometri
16 Mikro protein Serum, Doku homojenizat 0.3ml Fotometri
17 Albumin Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
18 Total Protein Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
19 AST Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Fotometri
20 ALT Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Fotometri
21 Bilirubin Direct Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Fotometri
22 Gamma GT (GGT) Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Fotometri
23 HDL Cholesterol Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
24 LDL Cholesterol Serum, Heparinli plazma 0.4ml Fotometri
25 Triglycerides Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Fotometri
26 Cholinesterase      
27 Lipase Serum, Heparinli plazma 0.2ml Fotometri
28 LDH Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
29 Amylase Serum, heparinli veya edtalı plazma, İdrar 0.2ml Fotometri
30 Calcium Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
31 Clolesterol Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
32 Clucose Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
33 HbA1c (Direct Duo) edtalı tam kan 2ml Turbidimetrik
34 Magnesium Serum, Li Hepralinli plazma 0.1ml Fotometri
35 Phosphorus (Fosfor) Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
36 Creatinine Serum, heparinli plazma, İdrar 0.2ml Fotometri
37 Uric Asit Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.1ml Fotometri
38 Urea (BUN) Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Fotometri
39 Alkaline Phosphatase Serum, Heparinli plazma 0.2ml Fotometri
40 CK-MB Serum, Heparinli plazma 0.2ml Fotometri
41 CK-NAC Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Fotometri
42 Anti-Streptolysin O (ASO) Serum, heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Turbidimetrik
43 C-Reactive Protein (CRP) Serum, Li-heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Turbidimetrik
44 Rheumatoid Factor (RF) Serum, Li/Na-heparinli veya edtalı plazma 0.2ml Turbidimetrik
45 Ferritin Serum 0.2ml Turbidimetrik
46 IGE Serum 0.2ml Fotometri
47 Ethanol Serum 0.2ml Enzimatik
*çalışılan test sonuçları bilimsel araştırma (research) amaçlıdır.    

Diğer Hizmetlerimiz