Hizmet Verdiğimiz Ağır Metal Testleri

Hizmet Verdiğimiz Ağır Metal Testleri

1.     Kurşun Testi

2.     Fenol Testi

3.     Hippürik Asit Testi

4.     Alüminyum Testi

5.     Selenyum Testi

6.     Arsenik Testi

7.     Kadmiyum Testi

8.     Civa Testi

9.     Gümüş Testi

10.  Nikel Testi

11.  Krom Testi

12.  Bakır Testi

13.  Çinko Testi

14.  Mangan Testi

15.  Molibden Testi

16.  Kobalt Testi

17.  Bizmut Testi

18.  Berilyum Testi

19.  Lityum Testi

20.  Oksalat Testi

21.  Baryum Testi

22.  Trikloroasetik Asit (TCA) Testi

23.  Siyanür Testi

Diğer Hizmetlerimiz